Dopłaty bezpośrednie – wydłużenie naboru Pierwotny termin ubiegania się o wsparcie, wyznaczono na 15 maja. Jednak podobnie, jak przed rokiem, minister rolnictwa i rozwoju wsi podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski będą przyjmowane do 1 lipca. Zmian w deklaracjach będzie można dokonywać do 16 lipca. Powodem wydłużenia terminu ma być szereg zmian, które zostały wprowadzone w tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich.

Jak informuje MRiRW, dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą, posiadającym grunty o powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha. Na wsparcie mogą liczyć także gospodarze posiadający mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniający warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, to co najmniej 200 euro.

ARiMR przypomina, że wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy mogą poprosić o wsparcie techniczne pracowników ARiMR. Pomoc oferują również Ośrodki Doradztwa Rolniczego