Dopłaty za podwyższony dobrostan zwierząt

Około 600 zł rocznej dotacji na krowę i na świnię mogą otrzymać rolnicy w ramach programu ,,Dobrostan zwierząt”. Propozycję dopłat niedawno pozytywnie zaopiniował Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jakie warunki należy spełnić, by móc otrzymać świadczenie?
 

W ramach wsparcia wprowadzone zostaną dwa pakiety, które składać się będą z różnych wariantów. Pierwszy z nich dotyczy dobrostanu utrzymywanych świń, a uwzględniono w nim cztery możliwości otrzymania dopłat:
 

a) wariant 1.1. –,,Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach” zakłada dofinansowanie w wysokości 301 zł/szt. Rolnik otrzyma dotację wówczas, gdy w budynku inwentarskim zwiększy o co najmniej 20% powierzchnię przypadającą na jedną lochę, biorąc pod uwagę aktualne wytyczne w tym zakresie.

b) wariant 1.2. – ,,Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach” określa wsparcie w wysokości 24 zł/szt. Podobnie jak w poprzednim przypadku, by móc otrzymać świadczenie, rolnik powinien zwiększyć o min. 20% powierzchnię przydzieloną dla jednego tucznika w stosunku do obowiązujących przepisów.

c) wariant 1.3. – ,,Dobrostan loch – dostęp do wybiegu” stanowi dodatkową możliwość dla rolników, którzy zrealizują pierwszy wariant. Wysokość rocznej dopłaty do jednej lochy wyniesie 612 zł.

d) wariant 1.4. – ,,Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu” to możliwość dodatkowego wsparcia dla osób, które skorzystają z wariantu 1.2. W tym przypadku kwota dotacji to 33 zł/szt.

Na dofinansowanie w ramach drugiego pakietu mogą liczyć rolnicy, którzy zamierzają zadbać o dobrostan krów. Dotacje w tym zakresie przewidywane są w trzech wariantach:

a) wariant 2.1. – ,,Dobrostan krów mlecznych – wypas” uwzględnia dopłatę w wysokości 185 zł/szt. wówczas, gdy rolnik przez min. 120 dni prowadzić będzie wypas krów w okresie wegetacyjnym.

b) wariant 2.2. – ,,Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach” zakłada dotację dla rolników, którzy o co najmniej 20% zwiększą powierzchnię przypadającą na jedną krowę. Wielkość należy wyliczyć na podstawie obowiązujących przepisów, a przewidywana kwota dotacji to 595 zł/szt.

c) wariant 2.3. –,,Dobrostan krów mamek” przewiduje dopłaty w wysokości 329 zł/szt dla hodowców, którzy zapewnią mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg, poza okresem wypasania, nadobowiązkowy dostęp do środowiska zewnętrznego. Powierzchnia ta musi być o co najmniej 20% większa niż wymagają tego przepisy.
 

Wypłata pierwszych dotacji planowana jest w 2020 roku.