Import z Ukrainy w I kwartale – Agrolok Ile zbóż importowanych jest z Ukrainy do Polski? Jaki udział w tym ma Agrolok? Jak wygląda handel zagraniczny w zakresie płodów rolnych? Na te i inne pytania z perspektywy Agroloku odpowiadamy podsumowując pierwszy kwartał 2023 r.

Polityka dotycząca skupu prowadzona przez Agrolok nie zmieniła się w związku z konfliktem w Ukrainie, ale jednocześnie zależy od międzynarodowej sytuacji na rynku.

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, zarówno import, jak i eksport możliwe są w oparciu o przepisy regulowane przez prawo międzynarodowe, a granica Polski z Ukrainą jest jednocześnie granicą z Unią Europejską. Wszelkie zasady regulują tu zatem międzynarodowe umowy i wytyczne wprowadzone przez Światową Organizację Handlu.

Jak kształtował się import płodów rolnych z Ukrainy do Polski oraz eksport poza granice naszego kraju w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.?


Import i eksport wybranych surowców (I kwartał 2023 r.)
 

 

Surowiec

Import

Wywóz

Ukraina – Polska

Ukraina – Agrolok

% udział Agroloku w imporcie krajowym z Ukrainy

Polska – zagranica

Agrolok – zagranica

pszenica

224 000 t

1 600 t

0,70%

1 212 000 t

59 000 t

kukurydza

520 000 t

3 500 t

0,68%

739 000 t

31 000 t

soja

60 000 t

2 000 t

3,30%

6 000 t

200 t

rzepak

200 000 t

2 000 t

1,00%

150 000 (śruta rzepakowa) czyli ok. 227 000 t rzepaku

9 600 tys. t (śruta rzepakowa) czyli

ok. 14 600 t rzepakuJak pokazuje powyższa tabela, wywóz za granicę prowadzony przez Agrolok jest znacznie wyższy niż import z Ukrainy. Wyjątkiem jest tu soja, której nawet całkowita podaż z polskich gospodarstw byłaby niewystarczająca dla potrzeb Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego, który produkuje dla Agroloku surowce paszowe linii Prosoja. Na potrzeby ZUBR-a pozyskiwany jest także rzepak.
Wcześniejsze podsumowanie sytuacji rynkowej z 2022 roku oraz import/eksport po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego na Ukrainie opisujemy tutaj.