Można jeszcze ubiegać się o wsparcie To ostatni moment na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Dokumenty przyjmowane są do 15 lipca.

Wsparcie przyznawane jest hodowcom, w gospodarstwach których od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku urodziły się prosięta. Muszą być one oznakowane i zgłoszone do systemy IRZ ARiMR do 15 lipca. Koniecznym warunkiem jest także realizacja przez rolnika przynajmniej jednego z dwunastu działań prośrodowiskowych.

Wartość przyznawanej pomocy to 80 zł do jednej sztuki. Maksymalna ilość sztuk z danego gospodarstwa, na które można ubiegać się o dofinansowanie, to 2000 świń.

Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę do 15 lipca w powiatowych biurach ARiMR. Można również przesłać je pocztą, kurierem lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Decyduje data wpływu dokumentów do biura. 

Szczegóły dotyczące wsparcia, a także formularze wniosku dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-swin