Pomoc dla rolników

Do 10 grudnia producenci rolni, którzy w związku z wydaniem ogłoszenia o upadłości przez podmiot nie otrzymali od niego pieniędzy za sprzedane mleko, mogą zgłaszać się o pomoc de minimis.

Od 29 listopada Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc od producentów rolnych, którzy w latach 2018-2020 przynajmniej raz sprzedali mleko podmiotowi, który w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie zapłacił za surowiec. ARiMR zaznacza, że o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy przez co najmniej rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer.
 

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 10 grudnia w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Wypełniony formularz, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Agencji, można złożyć osobiście w biurze powiatowym, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną. Za datę złożenia wniosku przyjmowana będzie odpowiednio: data złożenia prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku w kancelarii biura lub data nadania. Wnioski złożone po 10 grudnia nie będą rozpatrywane.