Postępowanie restrukturyzacyjne? Rolniku, nie daj się oszukać! Każdego roku w naszym kraju przybywa postępowań restrukturyzacyjnych. Jednak większość z nich nie kończy się sukcesem. Należy pamiętać, że koszty postępowania restrukturyzacyjnego często wynoszą dziesiątki lub setki tysięcy złotych, w zależności od łącznej kwoty zgłoszonych wierzytelności. Pochopne wszczynanie takich postępowań może tylko pogłębić problemy finansowe zamiast wypracować drogę do „wyjścia na prostą”.

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, którego celem jest uratowanie przedsiębiorstwa (w tym również gospodarstwa) przed upadłością/bankructwem. Ustawodawca przewidział cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz  postępowanie sanacyjne.

Wybór konkretnego wariantu postępowania zależy od aktualnej sytuacji prawno-ekonomicznej podmiotu (w tym przypadku gospodarstwa), którego dotyczyć ma restrukturyzacja.


Postępowanie układowe


Celem postępowania układowego jest uniknięcie upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne dla firm, gospodarstw i osób fizycznych stworzone zostały możliwości działania na wypadek ich niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących pomoc w przejściu procesu restrukturyzacji. Każdego roku przybywa postępowań restrukturyzacyjnych. Oprócz tego, że większość z nich nie kończy się sukcesem, należy pamiętać również o tym, że koszty postępowania restrukturyzacyjnego liczone mogą być w dziesiątkach czy nawet setkach tysięcy złotych.

Pochopne wszczynanie postępowań restrukturyzacyjnych może tylko pogorszyć sytuację finansową, zamiast ją naprawić. 


Negocjacje z wierzycielem


Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, są negocjacje bezpośrednio z wierzycielem. Pamiętaj, aby dążyć do rozwiązania sprawy polubownie, bo w ten sposób można szybciej i bezkosztowo ustalić satysfakcjonujące rozwiązanie.