Wsparcie na ochronę wód przed azotanami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.


Program ma na celu podjęcie działań mających zmniejszać zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W bieżącym naborze jest kilka zmian. Należy do nich m. in. podniesienie poziomu pomocy, ze 100 tys. do 150 tys. zł.


Kto może starać się o wsparcie?


O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami.
O wsparcie nie mogą się natomiast starać właściciele ferm drobiu liczących powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior.


Zmiany w naborze


Jedną ze zmian w trwającym naborze jest podniesienie limitu pomocy ze 100 tys. do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.
Reforma dotyczy również sposobu rozliczania budowy zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę,
lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych – odtąd obowiązywać będą stawki jednostkowe.
Pozostałe inwestycje będą refundowane tak, jak dotychczas.


Kiedy i jak można złożyć wniosek?


Nabór wniosków potrwa od 3 marca do 3 kwietnia 2023 r. Dokumenty będzie można składać
w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną.
Istnieje również możliwość wysłania ich przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Szczegóły dotyczące wsparcia dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa