Wszystko zaczyna się od mikroorganizmów 2 czerwca 2022 r. w Dziennicach odbyła się konferencja pt.: „Wszystko zaczyna się od… mikroorganizmów. Ich rola w produkcji żywności”, której organizatorami były firmy: Elvita, Generiks oraz Microbiotix. Partnerami tego wydarzenia były Agrolok i Frusto.

Konferencja miała miejsce w Gospodarstwie Rolnym BRASSICA, w którym – z ogromną pasją, już od 38 lat Zbigniew Lebiedziński prowadzi produkcję kapusty kwaszonej i ogórka kwaszonego. Wszystko to w oparciu o własne surowce i tradycyjną recepturę, bez użycia dodatków chemicznych. Do uprawy warzyw najwyższej jakości konieczna jest dobra rozsada, dlatego w nowoczesnych tunelach pan Zbigniew wykorzystuje produkty biologiczne.

Tematyka podjęta w trakcie konferencji dotyczyła roli mikroorganizmów w produkcji żywności. Ten aspekt odnosił się bezpośrednio do zrównoważonego rolnictwa, które łączy ze sobą zalety rozwiązań biologicznych i konwencjonalnych, jak i pozwala sprostać wyzwaniom stawianym przez Europejski Zielony Ład.

Prelegentami tego wydarzenia były osoby ze świata nauki, producenci oraz praktycy – właściciele gospodarstw, w których „pracują” mikroorganizmy. Dzięki temu uczestnicy konferencji mogli spojrzeć na temat preparatów biologicznych z różnych perspektyw.
 

Potencjał produktów mikrobiologicznych


Wydarzenie otwierało wystąpienie przedstawicieli firmy Elvita. Opiekun produktu Monika Miłecka-Lewandowska oraz eksperci: Artur Komorowski oraz Dominik Niziołek podjęli temat ogromnego potencjału kryjącego się w produktach mikrobiologicznych, który po uwolnieniu, przynosi wysoką wydajność w produkcji rolnej.

Następnie dr hab. Tomasz Skalski, profesor Politechniki Śląskiej na Wydziale Biotechnologii, podjął temat pożytecznych procesów metabolicznych zachodzących w glebie.

W dalszej części Wiesław Dąbek, wiceprezes Microbiotix, opierając się na ekoschematach w ramach Zielonego Ładu poruszył aspekt preparatów mikrobiologicznych.

Kolejnym prelegentem był Waldemar Wojciechowski, kierownik laboratorium w firmie Generiks. Opowiedział on, w jaki sposób naprawić glebę, która jest najważniejszym czynnikiem w gospodarstwie i nie wyrzucić pieniędzy w tzw. błoto.
 

Preparaty mikrobiologiczne – oczami praktyków


Na zakończenie konferencji, jej uczestnicy mogli spojrzeć na temat preparatów mikrobiologicznych oczami praktyków. Piotr Grabowski, właściciel gospodarstwa rolnego, który od kilku lat stosuje preparaty mikrobiologiczne, poruszył temat funkcjonowania gospodarstw ze słabym wskaźnikiem bonitacji. Natomiast Zbigniew Lebiedziński, właściciel gospodarstwa, w którym odbywało się opisywane wydarzenie podkreślił, że chemia to nie wszystko, a wysokie i opłacalne plony przynosi świadome stosowanie preparatów biologicznych, pasja oraz wytrwałość w dążeniu do celu.