Firma realizuje projekt pn. "Prace badawczo-rozwojowe Agrolok Sp. z o.o. w zakresie opracowania innowacyjnych wysokobiałkowych komponentów paszowych na bazie soi i rzepaku w celu zwiększenia bezpieczeństwa białkowego w UE".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów w postaci uszlachetnionych wysokobiałkowych komponentów paszowych „non GMO”, które będą wyróżniały się wysokimi parametrami strawności i przyswajalności aminokwasów, i tłuszczów w układzie pokarmowym zwierząt gospodarskich.

Efektem projektu, w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych będzie wdrożenie produkcji 2 innowacyjnych w skali Europy produktów – komponentów wysokobiałkowych do stosowania w paszach: EPS – eksperymentalny produkt sojowy wytworzony na bazie ziaren soi – oraz EPR – eksperymentalny produkt rzepakowy wytworzony na bazie nasion rzepaku. Ich wytworzenie wymaga zastosowania innowacyjnych technologii obróbki ziarna sojowego i rzepakowego. W ramach projektu wnioskodawca opracuje i wykona zintegrowaną, badawczą instalację technologiczną w skali rzeczywistej produkcji, aby zweryfikować wpływ wszystkich zmiennych procesowych na osiągnięcie docelowych parametrów produktu.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 75 304 461,64 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 30 121 784,65 PLN